Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 504
 İndirme 151
 Sesli Dinleme 2
 ASOS İndeks 5
 BookCites İndeks 8
Kirgizca-türkçe Sözlük
2018
Yazar:  
Özet:

Kırgız Türklerinde sözlük çalışmaları ise yazıya oldukça geç bir dönemde geçmiş olmalarından dolayı, yakın dönemde başlamıştır. İlk sözlük çalışması Sovyetler Birliği döneminde, Türkolog Konstantin Kuzmiç Yudahin tarafından yapılmıştır. Yudahin’in standart Kırgız Türkçesinin oluşturulmasında önemli bir yere sahip olan “Kirgizsko-Russkiy Slovar”dan (Kırgızca-Rusça Sözlük) sonra Kırgız araştırmacılar tarafından pek çok sözlük çalışması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Crimean Dictionary
2018
Yazar:  
Özet:

the dictionary studies in the crimea began recently due to the past in a fairly late period of writing, the first dictionary study was conducted by the turkishologist constantin chuzmiç yudahin in the creation of the standard crease species of yudahin, a significant place in the creation of the "kirgizskorusskiy slovar" after the tyguzcarusça dictionary, many dictionary studies were conducted by the gyz researchers

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler