Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 20
İNDİRME 21
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Spor Bilimleri Fakültesinde Eğitim Gören Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri
Yazar:  
Yıl:  
2016
Özet:

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin fiziksel aktivite seviyelerini belirleyerek, fiziksel aktivite seviyeleri ve bölüm, sınıf, yaş, cinsiyet, sigara ve alkol kullanımı gibi çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma grubunu, 2014-2015 bahar döneminde Spor Bilimleri Fakültesinin Rekreasyon, Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerinde öğrenim gören 208 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %36.5’i kadınlar, %63.5’i erkeklerden oluşmaktadır. Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin fiziksel aktivite seviyelerini belirlemek için Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Kısa Formu (IPAQ) kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 22 yazılım programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde “sıklık, yüzde ve KiKare” kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerinin sıklık ve yüzde dağılımları değerlendirildiğinde, öğrenciler %59.1’i yeterli düzeyde, %33.2’si düşük düzeyde fiziksel aktiviteye katıldıklarını belirtirken %7.7’si ise fiziksel olarak aktif olmadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerinde bölüm, sınıf, cinsiyet, alkol ve sigara kullanımı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır. 

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler