Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 19
İNDİRME 16
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
A Mi̇lli̇ Boks Takimi İle Müsabik İki̇ Farkli Boks Takiminin Seçi̇lmi̇ş Fi̇zi̇ksel ve Fi̇zyoloji̇k Özelli̇kleri̇ni̇n Karşilaştirilmasi
Yazar:  
Yıl:  
2002
Özet:

Bu çalışmanın amacı; A Milli Boks takımında yer alan ve ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil eden boksörlerin seçilmiş fiziksel ve fizyolojik değerlerini tespit etmek ve farklı iki grupla karşılaştırmaktır. Çalışmada A Milli Boks takımı ve diğer gurupların boyu metreyle, ağırlığı dijital elektronik tartıyla, istirahat kalp atımları steteskop ile, tansiyonu steteskop tansiyon aletiyle, vücut yağ yüzdesi skinfold kaliper ile, esnekliği esneklik otur ve eriş sehpasıyla, reaksiyon zamanını newtest 1000 reaksiyon zaman ölçeriyle, pençe kuvvetini el dinamometresiyle, anaerobik gücü dikey sıçrama ve Aerobik gücü 12 dk.’lık yürü- koş (Cooper) testleri kullanılarak ölçümler ve her takımın değişkenleri arasında karşılaştırma yapıldı. Araştırmamız bulgularına göre; Anova testiyle yapılan ölçümlerle elde edilen her bir fiziksel ve fizyolojik değişken α=0,05 anlamlılık seviyesinde istatistiki olarak değerlendirildi. Levene Varyans Homojenlik testi sonucuna göre yaş ve sese karşı Reaksiyon Zamanı değişkenlerinin (α= 0,05) seviyesinde homojen olmadığına, Kuruskall Wallis testi sonucuna göre Yaş değişkeninde istatistiki anlamda (α=0,05 ) seviyesinde bir farkın bulunmamasına rağmen, sese karşı Reaksiyon Zamanı ortalamalarında istatistiki anlamda (α=0,05 ) seviyesinde fark bulundu.   Gurupların Anova testi sonuçlarına göre Işığa karşı Reaksiyon Zamanlarında ve aerobik güç ortalamalarında istatistiki anlamda (α=0,05 ) seviyesinde fark bulundu. Geriye kalan fiziksel ve fizyolojik değişkenler “ Boy, Ağırlık, Vücut Yağ Yüzdesi, Esneklik, Dinlenik Kalp Atım Sayısı, Tansiyon, Pençe Kuvveti ve Anaerobik Güç” ortalamaları arasında istatistiki anlamda (α=0,05 ) seviyesinde fark bulunmadı. Sonuç olarak, araştırmaya katılan tüm gruplar arasında yapılan karşılaştırmada A Milli Boks Takımı ile diğer seçilmiş iki farklı grup arasında fiziksel ve fizyolojik özellikler açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. (P>0.05)

Anahtar Kelimeler:

Boks Milli Tak›m›,Boks ve fiziksel parametreler,Boks ve fizyolojik parametreler.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler