Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 9
 Görüntüleme 88
 İndirme 37
 ASOS İndeks 1
 BookCites İndeks 4
İ̇lkokuma Yazma Öğretiminde Çoklu Ortam Uygulamalarının Okuma Becerisi Üzerinde Etkililiği
2010
Yazar:  
Özet:

Bu çalısmanın amacı, ilkögretim birinci sınıflarda Türkçe dersinde çoklu ortam araçlarının ilkokuma yazma ögretiminde etkililigini belirlemektir. Deneysel desenlerden “Kontrol Gruplu Son-Test Model” ile gerçeklestirilen bu arastırmada, Bolu İli Merkez İlkögretim okullarından Gazipasa İlkögretim Okulu 1-A sınıfı deney grubu, Canip Baysal İlkögretim Okulu 1- A sınıfı da kontrol grubu olarak belirlenmistir. Arastırmada ulasılan sonuçlar söyle özetlenebilir: Okumaya geçis zamanına iliskin deney grubunun puanlarının ( x =59,33) kontrol grubunun puanlarına ( x =80,22) göre daha olumlu oldugu yani deney grubu ögrencilerinin okuma yazma becerisini anlamlı düzeyde daha kısa sürede kazandıkları sonucuna ulasılmıstır. Çoklu ortam uygulamalarının, birinci ve ikinci yarıyıl sonu sesli okuma hızlarında, deney grubu ile kontrol grubu arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark yarattıgı yani deney grubu ögrencilerinin verilen metni daha kısa sürede okumalarına sebep oldugu tespit edilmistir.

Anahtar Kelimeler:

Null
2010
Yazar:  
Özet:

null

-
2010
Yazar:  
Özet:

The aim of study is to examine the effectiveness of multimedia applications in teaching Literacy Teaching at primary school at first year of primary school. Posttest control group design, as one of the experimental design of research studies, was used in the study. For the study Gazipasa Primary School and Canip Baysal Primary Schools located in the city center of Bolu was selected. 1-A class of Gazipasa Primary School was assigned as the experimental group and 1-A class of Canip Baysal Primary School was assigned as the control group of the study. The finding of the study indicated; It was found that the reading time mean scores ( x=59,33) of experimental group is more positive than the control group ( x =80,22). That is; the experimental group students learn writing and reading skills earlier than the control group students. A significant difference was found in favour of experimental group students in their first and second semesters reading aloud speed in which multimedia applications were used. That is; experimental group students read the text in a short time.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler