Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
12

İNDİRME
6

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
THE EFFECT OF THE MANIPULATIVE MATERIALS ON THE EARLY MATHEMATICAL SKILLS

2020 - Menekşe BOZ,Gonca ULUDAĞ,Serap ERDOĞAN -

Özet:Bu çalışmanın amacı, manipulatif materyallerin okul öncesi dönemdeki çocukların erken matematik becerilerine etkisinin incelenmesidir. Araştırma deneysel desende nicel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 60-72 aylık olan ve 2015-2016 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitime devam eden 22’si deney, 23’ü kontrol grubunda olmak üzere toplam 45 çocuk oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Demografik Bilgi Formu ve Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3) kullanılmıştır. Deney grubundaki çocuklar için, sınıf ortamının dışında bir öğrenme ortamı oluşturulmuş ve bu ortamda çocukların altı hafta boyunca manipulatif matematik materyalleri ile etkileşim kurmaları sağlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, deney grubunu oluşturan çocukların öntest-sontest puan ortalamaları arasında son test lehine; deney ve kontrol grubundaki çocukların sontest puan ortalamaları arasında da deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu sonuca göre, manipülatif matematik materyallerinin okul öncesi dönemdeki çocukların erken matematik becerileri üzerinde olumlu etkisinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelime:Manipülatif materyal, erkmatematik becerileri, erkçocukluk eğitimi

Bu Yayına Atıf Yapanlar