Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 57
 İndirme 21
 ASOS İndeks 2
 BookCites İndeks 1
Ekonomi̇k Karmaşiklik İ̇le Ekonomi̇k Büyüme Arasindaki̇ İ̇li̇şki̇: Panel Bootstrap Granger Nedenselli̇k Anali̇zi̇
2019
Yazar:  
Özet:

Çalışmanın amacı, 10 Yeni Sanayileşen Ülkede Çin, Hindistan, Tayland, Malezya, Filipinler, Türkiye, Güney Afrika, Brezilya, Meksika, Endonezya ekonomik karmaşıklık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Çalışmada 1970-2016 dönemi ele alınmıştır. Ülkelerin nitelikli bir ihracat yapısına sahip olup olmadığını tespit etmek amacıyla Hidalgo ve Hausmann 2009 tarafından geliştirilen Ekonomik karmaşıklık Endeksi ve Reel GSYH verileri analizde kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Konya 2006 nedensellik testi kullanılarak analiz edilmiştir. Konya 2006 panel nedensellik analizi sonucuna göre Meksika, Malezya ve Güney Afrika için ekonomik karmaşıklıktan ekonomik büyümeye tek yönlü ve sadece Çin için çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Panel genelinde ise sadece ekonomik karmaşıklıktan ekonomik büyümeye tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu bulgusu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler