Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI 1
GÖRÜNTÜLEME 3
İNDİRME 2
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Ki̇ck Boks Antrenörleri̇ni̇n Fi̇zi̇ksel Akti̇vi̇te Düzeyleri̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇
Yazar:  
Yıl:  
2008
Özet:

Bu çalışmanın amacı, kick boks antrenörlerinin fiziksel aktivite düzeylerinin değerlendirilmesidir. Çalışmaya, yaş ortalamaları 30,85±8,25 yıl, boy uzunlukları 1,69±0,517 m., vücut ağırlığı 63,42±9,887 kg. ve antrenörlük yaşı ortalaması 5,62±4,519 yıl olan toplam 13 bayan, yaş ortalamaları 34,85±7,41 yıl, boy uzunlukları 1,73±1,95 m., vücut ağırlığı 76,96±10,039 kg. ve antrenörlük yaşı ortalaması 9,87±5,603 yıl olan toplam 79 erkek kick boks antrenörü gönüllü olarak katılmıştır.Bu çalışmada, kick boks antrenörlerinin fiziksel aktivite düzeyini belirlemek için fiziksel aktivite değerlendirme anketi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verileri analiz etmek için SPSS 10,0 paket programında bağımsız gruplarda t testi, One – Way ANOVA, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis H, Tukey ve Tam hane testleri kullanılmıştır. Araştırmaya katılan kick boks antrenörlerinin cinsiyet, antrenörlük seviyeleri, eğitim seviyeleri ve mesleki durumları bakımından spor indeksleri, merdiven indeksleri ve uyku indeksleri arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Ayrıca cinsiyet, antrenörlük seviyeleri ve mesleki durumları bakımından ulaşım indeksleri arasında da anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Cinsiyet ve antrenörlük seviyelerinde ev indeksi, mesleki durumda iş indekslerinde anlamlı farlılık tespit edilmiştir (p<0,05). Eğitim seviyeleri bakımından ulaşım indeksi Kcal/hafta değerinde anlamlı farklılık bulunurken (p<0,05), Met/hafta değerinde anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç olarak antrenörlerin mesleki durumları, iş indeksi, ev indeksi, ulaşım ve fiziksel aktivite düzeylerinin birbirini etkilediği düşünülmektedir. İş yerinde ve evde harcanan zaman cinsiyet açısından farklılık göstermekte olup bayanların daha az iş yerinde zaman harcadıkları görülmektedir. Antrenörlerin eğitim seviyelerine göre meslek sahibi olmalarının ulaşım indeksinde etkili olabileceği düşünülmektedir

Anahtar Kelimeler:

Fiziksel Aktivite, Kick boks, Antrenör

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler