Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 44
İndirme 15
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Talis 2018 İş Doyumu Ölçeği̇ni̇n Ölçme Deği̇şmezli̇ği̇ni̇n Türki̇ye Örneklemi̇ Üzeri̇nden İncelenmesi̇
Yazar:  
Yıl:  
2021
Özet:

Bu çalışmanın amacı TALIS 2018 Türkiye verileri üzerinden iş doyumu ölçeğinin cinsiyet, çalışma durumu ve meslekte geçirilen süre değişkenlerine göre ölçme değişmezliğinin sağlanıp sağlanmadığını incelemektir. Bu amaçla İş Doyumu ölçeğindeki Çalışma Ortamı, Meslek ve Sınıf Özerkliği gizil değişkenleri için ayrı ayrı çoklu grup doğrulayıcı faktör analizi (ÇGDFA) gerçekleştirilmiş ve kurulan modellerden elde edilen uyum indeksleri incelenmiştir. Ölçme değişmezliği incelemelerinde yalnızca Sınıf Özerkliği için cinsiyet grupları arasında metrik değişmezlik koşulunun sağlanmadığı, diğer tüm durumlar için bu değişmezliğin yerine getirildiği belirlenmiştir. Ölçek değişmezliği Çalışma Ortamı için meslekte geçirilen süreye göre oluşan gruplar arasında, katı değişmezlik ise Meslek için cinsiyet grupları arasında sağlanamamıştır. Ancak ölçek değişmezliği koşulunun sağlanmasının gruplar arasında ortalama karşılaştırmaları yapmaya yeterli olacağı göz önüne alındığında yapılan dokuz karşılaştırmadan yedisinin bu koşulu sağladığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

["ölçe değişmezliği"," TALIS"," çoklu grup doğrulayıcı faktör analizi"," iş doyumu"]

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler