Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 8
İNDİRME 3
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Türk Sinemasında Baba Temsili
Yazar:  
Yıl:  
2019
Özet:

Babalık kurumunun erkeklik performanslarının tamamlanmasının kanıtı olarak öne sürülmesini ele alan Özlem Özgür’ün Türk Sinemasında Baba Temsili isimli kitabında, Delphi tekniği kulanılarak geliştirilen veri toplama yöntemi ile parametreler oluşturulmuş ve örnekleme dâhil edilen filmlere yönelik uygulama gerçekleştirilerek, nitel değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmada, iktidarın erkekle eşleştirilmesinin belirleyicisi olarak ataerkillik, ‘erkekliğin tamamlanabilmesi’ için gerekli görülen aşamalar çerçevesinde irdelenmiştir. ‘Erkek olmak’ için gerekli görülen geçiş aşamaları, yani sünnet, askerlik, iş bulma, evlilik ve ardından çocuk sahibi olup babalık sıfatını kazanma, gelişim sürecinin toplumsal karşılıkları ile ilişkilendirilmiştir. Babalığın, “erkek bir ebeveyn ve onun çocuğu arasındaki biyolojik ve sosyal ilişkiyi ifade eden olgu” olduğu tanımından hareket eden çalışma, Türk toplumunun kültürel yapısındaki baba motifi ile Türk sinemasında baba temsilleri arasında nasıl bir ilişki bulunduğunu ortaya koyma amacını taşımaktadır. Bu doğrultuda kitapta; “Filmlerde babalık temsillerini yeniden üreten temel öğeler nelerdir?”, “Filmler baba figürünün geçirdiği değişimlere ilişkin hangi temsilleri sunmaktadır?”, “Filmler aracılığı ile babalığa dair temsiller ile ülkenin toplumsal, kültürel ve politik yapısı arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?” sorularına yanıt aranmıştır. Buradan hareketle bu çalışmada, 1960-2014 yılları arasında çekilen ve amaca yönelik örneklem ile seçilmiş filmlerde babalığın temsil edilişi irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Türk Sineması,Babalık,Erkeklik

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler