Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 19
İndirme 7
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
13-15 Yaş Arasi Teni̇sçi̇leri̇n Fonksi̇yonel Hareket Taramasi Test Skorlari İle Atleti̇k Performans ve Servi̇s Hizi İli̇şki̇si̇
Yazar:  
Yıl:  
2019
Özet:

Bu çalışma tenisçilerde Fonksiyonel Hareket Taraması (FHT) test skorları ile atletik performans ve servis atış hızı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 13-15 yaş arasında 18 lisanslı tenisçi gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların fonksiyonel hareketleri FHT test kitiyle, servis atış hızları radar cihazıyla, atletik performansları 20 m sürat, dikey ve yatay sıçrama, sağlık topu fırlatma ve spider testleriyle belirlenmiştir. Katılımcıların FHT test skorları ile atletik performans ve servis hızı arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Spearman Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda FHT testi toplam skoru ile atletik performans ve servis hızı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenmemiştir (p<0,05). FHT alt testlerinden gövde stabilite şınavı ile dikey sıçrama, yatay sıçrama, sağlık topu fırlatma ve servis atış hızı değişkenleri arasında pozitif yönlü bir ilişki belirlenirken, FHT alt testlerinden gövde stabilite şınavı ile spider ve 20 m sürat değişkenlerinde ise negatif yönlü anlamlı ilişki tespit edilmiştir (p<0.05). Katılımcıların FHT test toplam skorlarının (16,05 puan) yaralanma ihtimalini belirten kritik sınırının (14 puan) üzerinde olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak FHT testi ile atletik performans ve servis hızı arasındaki ilişki hipotezi doğrulanmamıştır. Bu durum FHT testi, fonksiyonel hareket kalıplarının uygunluğunu incelerken atletik performans testleri, hareketlerin en yüksek verimde yapılmasını incelemesiyle açıklanabilir.

Anahtar Kelimeler:

Tenis,Servis Atış Hızı,Fonksiyonel Hareket Taraması,Atletik Performans

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler