Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 345
İndirme 305
Sesli Dinleme 1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Öğretmenlerin Bakış Açısıyla İlköğretimle Başlayan Matematik Korkusu Nedenlerinin ve Çözüm Önerilerinin İncelenmesi
Yazar:  
Yıl:  
2018
Özet:

Bu çalışmada sınıf ve matematik öğretmenleri açısından öğrencilerin ilköğretimle başlayan matematik korkularının nedenlerinin ve çözüm önerilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmada nitel yaklaşıma dayanan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları 2017-2018 eğitim öğretim yılında Van ilinde bir ilköğretim okulunda görev yapan 4 sınıf öğretmeni ve bir lisede görev yapan 7 matematik öğretmeninden oluşmuş olup, bu öğretmenleri belirleme aşamasında amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat soruları uygulanmış ve veri kaybı olmaması için mülakatlar ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Mülakatlar öncelikle transkript haline getirilmiş ve içerik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda sınıf öğretmenleri ve matematik öğretmenlerinden matematik korkusunun temel nedenleri arasında çevresel faktörler, ders içeriği, öğrenci ve öğretmen tutumu olduğu görülmüştür. Ayrıca sınıf öğretmenlerinden bu korkunun ilköğretim kademesinde olmadığı, sınıf düzeyi arttıça oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Matematik öğretmenlerinden ilköğretimde okuma-yazma odaklı verilen eğitimin öğrencilerde eksik temel matematik bilgisine ve matematik korkusuna neden olacağına ulaşılmıştır. Bu korkuyu aşmak için öğretmen-öğrenci-veli işbirliğine, tutumuna ve sistemde yer alan müfredatın düzeltilmesine ilişkin çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Matematik korkusu,sınıf öğretmeni,matematik öğretmeni,matematik eğitimi

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler