Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 50
İndirme 27
Sesli Dinleme 1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Sinif Rehber Öğretmenleri̇ni̇n Okul Örgütlenmesi̇ İçeri̇si̇ndeki̇ Görevleri̇ İle İlgi̇li̇ Yöneti̇ci̇ ve Öğretmen Görüşleri̇
Yazar:  
Yıl:  
2018
Özet:

Rehberlik, insanoğlunun hayatının her aşamasında, özellikle okul çağında ihtiyaç duyduğu profesyonel, sistemli bir yardım biçimidir. Okul örgütlenmesi içerisinde rehber öğretmenlere, okul yöneticilerine ve branş öğretmenlerine düşen rehberlikle ilgili görevler vardır. Amaç İstanbul ili Bakırköy ilçesinde bulunan resmi ortaokullarda çalışan sınıf rehber öğretmenleri, rehber öğretmenler ve okul yöneticilerinin, görevleri hakkındaki algı ve değerlendirmelerin cinsiyet, yaş, branş, kıdem, öğrenim düzeyi ve rehberlikle ilgili hizmet içi eğitim alıp almama değişkenlerine göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Bakırköy ilçesinde görev yapan 358 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Okul Müdürünün, Rehber Öğretmenin ve Sınıf Rehber Öğretmeninin Rehberlikle İlgili Görev Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların okul müdürünün, rehber öğretmenin ve sınıf rehber öğretmeninin rehberlikle ilgili görevleri hakkındaki algıları cinsiyet değişkeninde kadınların lehine anlamlı, yaş değişkeninde yaşı büyük olanın lehine, kıdem değişkeninde kıdemi büyük olanın lehine bir anlamlı bir farklılık gösterir. Katılımcıların okul müdürünün rehberlikle ilgili görevleri hakkındaki algıları alınan hizmet içi gün sayısına göre pozitif yönlü anlamlı bir farklılık gösterir.

Anahtar Kelimeler:

Okul Örgütü, Okul Rehberlik Hizmetleri, Sınıf Rehber Öğretmenleri

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler