Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
10

İNDİRME
10

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ENDEMIK BÖLGE OLMAYAN ERZURUM’DA HISTOPATOLOJIK TANI KOYULAN KUTANÖZ LEISHMANIA HASTALARININ INCELENMESI

2020 - Ali KURT,Sevilay ÖZMEN,Onur CEYLAN - https://doi.org/10.17826/cumj.644962

Özet:Amaç: Erzurum’da son 12 yılda 33 hastada histopatolojik olarak kutanöz leishmaniasis tanısı konulmuş olup özellikle bunlardan büyük bir çoğunluğu son yıllarda gözlenmiştir. Bölgemizde daha önce leishmaniasis vakalarına çok fazla rastlanılmadığından görülme sıklığındaki bu artışın nedenlerini araştırmaya karar verdik. Özellikle klinik ve mikrobiyolojik olarak tanı konulamayıp histopatolojik olarak tanı konulan bu 33 vaka üzerinden yola çıkarak leishmaniasisi çevre şartları ve epidemiyolojik özellikleriyle birlikte incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Erzurum’da iki farklı merkezde son 12 yılda işleme alınarak değerlendirilen deri biyopsilerine ait patoloji raporları incelendi ve bulgular listelenerek istatistiksel inceleme yapıldı. Bulgular: Hastalardan birçoğu, hastalık taşıyıcısı Phlebotumusların yaşamalarına elverişli olmayan bölgelerden gelmişti. Yaş ortalamaları diğer serilerden yüksekti. Bu nedenle endemik bölgelere yapılan seyahatlerin etkili olabileceği düşünüldü. Sonuç: Ülkemizde son yıllarda leishmania türlerinde değişiklikler (leishmania majör gibi) gözlenmesi, klinik ve mikrobiyolojik bulgulardaki değişimi de beraberinde getirmektedir. Bu nedenlerle özellikle son yıllarda klinik ve mikrobiyolojik olarak tanı konulamayıp patoloji bölümlerine gönderilen biyopsi sayısında artış görülmektedir. Bu sebepten dolayı klinik bulguların da patologlarca iyi bilinmesi gerekmektedir. Biz de bu konunun hem histopatolojik hem de epidemiyolojik özellikleri ile ele alınması, ciddi bir salgın ihtimaline karşı daha detaylı incelenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelime:Leishmania, Erzurum, Histopatoloji

Bu Yayına Atıf Yapanlar