Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 33
İndirme 12
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Eği̇li̇mleri̇ni̇n Ki̇şi̇li̇k Özelli̇kleri̇ Bakimindan İncelenmesi̇: Batman Üni̇versi̇tesi̇ Örneği̇
Yazar:  
Yıl:  
2019
Özet:

Kamu istihdamı yerine özel sektör girişimciliğine bağımlı yeni ekonomik koşullara gereğince uyum sağlayabilmek için girişimcilik politikalarının doğru şekilde belirlenmesinin yanında bu amaca yönelik kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılabilmesi gereklidir. Ayrıca girişimcilik niyeti olan kişilerin ve başarılı girişimcilerin kimler olabileceğinin doğru belirlenmesi gereklidir. Bu amaçla; bu çalışmada girişimci kişilik özelliklerinin girişimcilik niyeti üzerindeki etkisi Batman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler üzerinden test edilmiş ve yine bu bağlamda Batman Üniversitesi öğrencilerinin girişimci kişilik yapısına yönelik kişiliğe sahip olup olmadıkları araştırılmıştır. 6 adet hipotez geliştirilmiş ve bu hipotezleri test edebilmek için Batman Üniversitesi öğrencilerine anket uygulanmış ve 915 adet geçerli anket değerlendirmeye alınmıştır. Ölçek altı faktörde (boyut) “başarma ihtiyacı duyma, yenilikçi olma, kontrol odağı, risk alma, belirsizlik toleransı ve girişimcilik niyeti” toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, yapılan araştırmanın güvenilir olduğu, girişimcilik niyetine öğrencilerin kişilik özelliklerinin  anlamlı düzeyde etki etmekte olduğu ve Batman üniversitesi öğrencilerinin kişilik yapılarına bağlı olarak yüksek düzeyde girişimcilik niyeti taşıdığı görülmüştür. Bu sonuçlara bağlı olarak kamuya ve tüm ilgililere görüş ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler:

["Girişimcilik Niyeti"," Girişimcilik"," Girişimci Kişilik"]

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler