Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
İNDİRME
1

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
BIRSEN EKIM ÖZEN’IN ÇELEBI ZINCIRI ADLI ESERININ DEĞERLER EĞITIMI VE TÜRKÇE DERS KITAPLARINDA YER ALAN TEMALARA UYGUNLUK AÇISINDAN İNCELENMESI

2020 - Tuğrul Gökmen ŞAHİN,Özcan BAYRAK - https://doi.org/10.33437/ksusbd.755557

Özet: Yerel ögelerden beslenerek, evrensel sulara dökülen ve toplumun maddi manevi bütün unsurları olarak değerlendirebileceğimiz değerleri; Birsen Ekim Özen’in Çelebi Zinciri adlı eserinde incelemek adına bu çalışma yapılmıştır. Bu çalışmadan hareketle çocuk kitapları aracılığıyla değer aktarımının önemine dikkat çekmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda söz konusu çalışma nitel araştırma yöntemine dayalı doküman incelemesi ile gerçekleştirilmiş olup çalışmanın veri kaynağını Çelebi Zinciri isimli kitap oluşturmaktadır. Eser; adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik açısından incelenmiştir. Veri analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Bulgular kısmında eserde hangi değerin hangi sayfada bulunduğu, doğrudan alıntı yapılarak gösterilmiştir. Gerekli uzman görüşleri alınması, kitabın içinde Millî Eğitim Bakanlığının benimsediği 10 kök değere uygun ögelerin tespit edilmesi; yazarın Çağdaş Çocuk Edebiyatı’nın sevilen bir yazarı ve kitabın başka bir çalışmada yer almamış olması bu eserin çalışılma nedenidir. Yazarın eserinde; çocuk edebiyatına, çocuklara değer aktarma sürecine katkısının olduğu ve 10 kök değerin tamamına yer verdiği görülmüştür. Bu doğrultuda Türkçe ders kitaplarında yer alan temalarda yazarın eserine yer verilebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelime:Değerler eğitimi,Çocuk kitapları,Çelebi Zinciri,Birsen Ekim Özen,Değer Aktarımı

Bu Yayına Atıf Yapanlar