Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 7
İNDİRME 1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Hemşi̇reli̇k Bölümü Bi̇ri̇nci̇ Sinif Öğrenci̇leri̇ni̇n Hemşi̇reli̇k Mesleği̇ne Yöneli̇k Tutumlari ve İmaj Algilari
Yazar:  
Yıl:  
2021
Özet:

Bu araştırma hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik tutumları ve imaj algılarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırma, İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde öğrenim gören birinci sınıf öğrenciler ile Mart-Mayıs 2020 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, tüm öğrencilere ulaşmak hedeflenmiştir. Toplam 251 öğrenci ile araştırma tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında, öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini içeren “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (HMYTÖ)” ve “Hemşirelik İmajı Ölçeği (HİÖ)” kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin HMYTÖ’inden toplam 152.17±18.2 puan, HİÖ’inden ise toplam 70.97±5.43 puan aldıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin mesleğe yönelik tutumlarının olumlu olduğu, mesleki imaj algılarının ise oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Hemşirelik bölümünü isteyerek seçme, mesleği sevme ve toplumda hemşirelik imajı düşüncesi değişkenleri ile HMYTÖ ve HİÖ puan ortalaması arasındaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Tutum, İmaj, Hemşirelik mesleği, Hemşirelik öğrencisi

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler