Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 4
Görüntüleme 90
İndirme 13
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Sağlik Kurumlarinda Örgütsel Adalet Algisinin Örgütsel Bağlilik Üzeri̇ne Etki̇si̇
Yazar:  
Yıl:  
2020
Özet:

Sağlık hizmetleri özellikleri bakımından, emek yoğunluğu ve uzmanlaşma seviyesi yüksek hizmet örgütleridir. Bu niteliklere ek olarak sunulan hizmetin insan sağlığını doğrudan ilgilendirmesi sebebiyle sağlık örgütlerinde çalışanların kurumu adaletli olarak algılamasının önem büyüktür. Örgütü adaletli olarak algılama bir bireyin ya da grubun algılamasının ötesinde tüm çalışanları kapsayan bir süreci temsil etmektedir. Bağlılık türünün ortaya çıkmasında ise amaç birlikteliğinin varlığı, ekonomik gelir ve terfi olanakları, örgüt tarafından kazandırılan beceri ve yeteneklerin sorumluluğu gibi tutumlar etki gösterebilmektedir. Bu kapsamda mevcut çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının örgütsel adalet algılarının örgüte bağlılıkları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaca yönelik çalışmada anket tekniği ile yüz yüze görüşmeler yapılarak 230 sağlık çalışanından veriler elde edilmiştir. Çalışma sonuçları örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılık üzerindeki anlamlı etkisini ortaya koymuştur. Alt boyutlarda ise bilgisel adaletin duygusal bağlılık; işlemsel adaletin de normatif bağlılık üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Adalet, Örgütsel Bağlılık, Sağlık Kurumları

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler