Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 25
İndirme 7
Sesli Dinleme 1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Hadîs Metinlerinin Tedvîn ve Tasnîfinde Önemli Bir Yere Sahip Olan “er-Rıhle Fî Talebi’l-Hadîs”in Rolü Üzerine Bir Değerlendirme
Yazar:  
Yıl:  
2020
Özet:

Hz. Muhammed’in (s.a.s) yaşamış olduğu Kureyş kabilesi içinde güvenirliğinin bir göstergesi olan “Emîn” vasfıyla tesmiye edilmesi, nübüvvetinden sonra ise Sahâbe-i Kirâm’ın hayatlarının tertip ve tanziminde büyük rolü olan ve onun doğruluğu ve güvenirliğinin belgeleri mesâbesindeki söz, fiil ve takrîrlerini hem muhafazası hem de gelecek nesillere intikâli için yazmaya gayret sarf etmişlerdir. Hz. Peygamber’e (s.a.s) nâzil edilen âyetlerle hadislerin karışmasını engellemek için Hz. Peygamberin bazı sahâbîlerin hadis yazmalarına izin vermediği ancak öğrendiklerini ezberleyemeyen ve hâfızasından şikâyet eden bir sahâbîye ise: “sağ elinden yardım iste” diyerek yazmasını tavsiye etmiştir. Emevî Halifesi Ömer b. Abdilazîz’in talimatıyla hadislerin tedvîn edilmesi yanında tabiînin Sahâbe-i Kirâm’ın işittikleri hadisleri Tebeu’t-Tâbiîn’e intikâl ettirerek hicrî 3. asırda hadislerin tasnîf edildiği tebliğimizin ilk bölümünde ele alınmıştır. Hz. Peygamberin vefatından sonra da Sahâbe-i Kirâm, bazı fetihlere katılmak, ilim tahsil etmek, Hz. Peygamber’in tek bir hadisini işitmek veya tek bir hadisin râvisinden o hadisi dinleyebilmek için Medine’den ayrılarak Mısır, Basra, Şâm, Kûfe, Bağdat başta olmak üzere pek çok beldeye hadîs talebi için seyahat etmişlerdir. Bu hadis talebi için çıkılan yolculuklara “talebu’l-ilm” veya “talebu’l-hadis” denilmiştir. Biz de tebliğimizde Hadis talebi için çıkılan yolculukları ve amaçlarını ele aldık.

Anahtar Kelimeler:

Hadis,Hadis metinleri,Hadis Metinlerinin Yazımı,er-Rıhle fî Talebi’l-Hadîs,Hadislerin Tasnîfi

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler