Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI 5
GÖRÜNTÜLEME 15
İNDİRME 16
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Hazirlik Peri̇yodunda Uygulanan Kombi̇ne Antrenmanlarin Üni̇versi̇te Basketbol Takiminin Performans Düzeyi̇ne Etki̇si̇
Yazar:  
Yıl:  
2014
Özet:

Bu araştırmanın amacı; üniversite erkek basketbol takımı hazırlık periyodu performans analizine bağlı uygulanan antrenmanın programının etkinlik düzeyinin araştırılmasıdır. Araştırmaya Süleyman Demirel Üniversitesi Basketbol takımında bulunan 12 erkek basketbolcu gönüllü olarak katıldı. Basketbolcuların ortalama yaşları 21.3±2.5 yıl, sporcu yaşı 9.4±4.3 yıl, boyları 184.6±10.1 cm. ve vücut ağırlıkları ise 84±20,4 kg’dı. Araştırmada antropometrik ölçümlerden çevre ve derialtı yağ oranları, biyomotorik özellikler ölçümleri için, esneklik, dinamik kuvvet, izometrik kuvvet, sürat, kuvvet-1MT testleri uygulandı. İstatistik değerlendirme, ön ve son testler arasındaki farklar Paired-Samples t-test ile belirlendi.Elde ettiğimiz verilere göre, üniversite basketbolcuların hazırlık periyodunda uygulanan kombine antrenman plan ve programlarının antropometrik özelliklerinden deri altı ve çevre ölçümleri (p < 0.05), kuvvet (dinamik ve 1TM), sürat, esneklik değerleri arsında anlamlı farklılıklarolduğu belirlendi (p < 0.05).Sonuç olarak, hazırlık periyodunda uygulanan kombine antrenman programının basketbolcuların performans gelişiminde etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Performans, Basketbol, Kombine Antrenman, Antropometri, Biyomotor Özellik

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler