Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI 3
GÖRÜNTÜLEME 35
İNDİRME 23
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Dörtgenlerin İlişkilendirme Becerisinin Gelişimine Yönelik Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Erişi Düzeylerine Etkisi
Yazar:  
Yıl:  
2019
Kurum:  
::Esra BALGALMIŞ","Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi:::Emine IŞIK","NA:::CEYHAN"]
Özet:

Bu çalışmanın amacı dörtgenlerin içeren ve hariç tutan tanımlarına odaklanılarak yapılan öğretimin, 7. sınıf öğrencilerinin dörtgenleri ilişkilendirme becerilerine etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini Orta Karadeniz Bölgesinde il merkezine bağlı bir köy okulunda öğrenim gören; deney grubunda 16, kontrol grubunda 15 öğrenci olmak üzere toplam 31 tane 7. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada zayıf deneysel desenlerden ön-test son-test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından alan yazında kullanılan sorular derlenerek, uzman görüşü rehberliğinde hazırlanan, dörtgenler erişi testi kullanılmıştır. Öğretim etkinlikleri 5 hafta boyunca devam etmiştir. Dörtgenler konusu, deney grubundaki öğrencilere içeren tanımlara, kontrol grubunda ise hariç tutan tanımlara odaklanılarak anlatılmıştır. Bulgulara göre, ön test puanları arasında deney grubu ve kontrol grubu arasında başarı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yokken, son test puanları arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak dörtgenlerin içeren tanımlarına odaklanılarak yapılan öğretim etkinliklerinin öğrenci başarısı üzerinde olumlu etkileri vardır denilebilir.

Anahtar Kelimeler:

Dörtgenler,7. sınıf öğrencileri,ilişkilendirme becerisi,hiyerarşik sınıflama,geometri

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler