Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
2

İNDİRME
2

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
MULTI SISTEM ATROFILI HASTALARDA TANISAL ZORLUKLAR

2018 - Murat GÜLTEKİN -

Özet: Multi sistem atrofi (MSA); parkinsonizm, serebellar ataksi ve otonomik yetmezlik semptomlarından oluşan bir kombinasyon ile karakterize nörodejeneratif bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı; muhtemel MSA tanısı almış hastaların klinik özelliklerini değerlendirmek ve MSA'nın tanısal zorluklarını literatür eşliğinde gözden geçirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya MSA’nın ikinci konsensüs teşhis kriterlerine göre muhtemel MSA tanısı ile takip edilen 11 hasta dahil edildi. Hasta dosyaları retrospektif olarak incelendi ve en son klinik muayene özellikleri not edildi. Bulgular: Onbir MSA hastasının yaş ortalaması 65.36 (±5.32) bulundu. Altı hasta kadın cinsiyetteydi. Ortalama hastalık süreleri 4 yıldı. On hasta semptomları başladığı zaman ilk başvurduğu klinisyen tarafından MSA tanısı almamıştı. Sadece bir hasta doğru tanı olarak MSA tanısı almıştı. On hastanın yedisi Parkinson Hastalığı tanısı almışken diğer üç hasta ataksi tanısı almıştı. Sonuç: Çoğu MSA hastasının ayırıcı tanıdaki güçlüklerden dolayı yaşam boyu doğru tanı alması geç olmaktadır. Bu problemin yeniden düzenlenecek güncel teşhis kriterlerine göre tartışılması gerekmektedir.

Anahtar Kelime: Multi Sistem Atrofi, Ataksi, Parkinsonizm, Ayırıcı Tanı, Multiple System Atrophy, Ataxia, Parkinsonism, Differential Diagnosis

Bu Yayına Atıf Yapanlar