Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 86
İndirme 39
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Finansal Gelişme, Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi
Yazar:  
Yıl:  
2018
Özet:

Bu çalışmada, yedi yükselen piyasa ekonomisinde (Türkiye, Çin, Hindistan, Arjantin, Brezilya, Malezya ve Meksika) finansal gelişme, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1990-2014 dönemi için analiz edilmiştir. Analiz kapsamında, paneli oluşturan değişkenler arasında ve modelde yatay kesit bağımlılığının olup olmadığı test edilmiştir. Sonuçlar doğrultusunda, yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil CADF birim kök testi uygulanmıştır. Daha sonra Westerlund ve Edgerton (2007) Eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Son olarak değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Konya (2006) nedensellik testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, değişkenlerde ve modelde yatay kesit bağımlılığının olduğunu göstermiştir. Ayrıca değişkenlerin uzun dönemde eşbütünleşik oldukları görülmüştür. Konya (2006) nedensellik testinde, enerji tüketimden ekonomik büyümeye doğru herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanılmamıştır. Hindistan, Arjantin, Malezya ve Meksika için finansal gelişmeden ekonomik büyümeye doğru nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

["Finansal Gelişme"," Enerji Tüketimi"," Ekonomik Büyüme"," Yükselen Piyasa Ekonomileri."]

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler