Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 6
Görüntüleme 63
İndirme 11
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Eği̇li̇mleri̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇ne Yöneli̇k Bi̇r Araştirma: Munzur Üni̇versi̇tesi̇ Örneği̇
Yazar:  
Yıl:  
2017
Özet:

Bu çalışmada genç girişimci adayları olarak üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda girişimci kavramı, girişimcinin özellikleri ve girişimciliğin önemi açıklanmıştır. Uygulama kısmında ise Yılmaz ve Sünbül’ün geliştirdikleri ölçek ve Tekin’in Girişimcilik (2009) adlı kitabındaki sorulardan faydalanarak oluşturulan girişimcilik anketi, Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Tunceli Meslek Yüksekokulunda okuyan 880 öğrenciye uygulanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin yaş, cinsiyet, okunan yükseköğretim kurumu, öğrenim görülen bölüm, bulunulan sınıf, girişimcilik eğitimi alma, yakın çevresinde girişimci bulunma ve yetişilen yer değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak öğretim türüne, baba ve anne mesleğine göre ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Girişimcilik, Girişimci, Üniversite Öğrencileri

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler