Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 67
 İndirme 19
Sokakta bir gazeteci: Suat Derviş
2014
Dergi:  
Fe Dergi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada Suat Derviş’in 1903–1972 gazeteci kimliğiyle 1930’lu yılların ikinci yarısında Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlamış olduğu yoksullarla, evsizlerle, hastalarla, işsizlerle, işçi kadınlarla, genç kadınlarla, çocuklarla yapmış olduğu röportajları gündeme getirilecektir. 1920’li yıllardan itibaren Suat Derviş’in çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayımlanmaya başlar. 1932 yılında gazeteciliği meslek edinir, bu yıllarda romanları da gazete ve dergilerde tefrika halinde yayımlanmaya devam eder. Suat Derviş’in politik kimliğinin gölgesinde kalan gazetecilik kimliği gereği kadar irdelenmemiştir. Derviş’in yaptığı röportajlar üzerinden hem bir kadın gazeteci olarak duruşu hem de adı geçen dönemde Cumhuriyet Gazetesi’nde sesleri duyurulanların dile getirdikleri tartışılmaya çalışılacaktır. Çalışmanın erken Cumhuriyet dönemi emek tarihi çalışmalarına bir katkı sunması amaçlanmaktadır

Anahtar Kelimeler:

A Journalist On The Streets: Suat Dervis
2014
Dergi:  
Fe Dergi
Yazar:  
Özet:

In this study interviews conducted with the poor, homeless, patients, unemployed, women workers, young women and children by Suat Derviş 1903-1972 in the second half of the 1930s, published in the daily paper Cumhuriyet will be focused upon. After the 1920s writings of Suat Derviş were published in various newspapers and magazines. She assumed journalism as a profession in 1932 and her novels continued to be published in the newspapers and magazines in these years. Suat Derviş’s journalist identity was overshadowed by her political identity and this has not been analysed enough so far. Over the interviews made by Derviş, her stance as a female journalist and the issues depicted by those who were given a voice in the Daily Cumhuriyet in the mentioned period will be discussed. The aim of the study is to contribute to labor history of the early Republican era.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Fe Dergi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 304
Atıf : 1.328
Fe Dergi