Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 33
İndirme 10
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Girişimcilik Niyetine Sosyal Medyanın Etkisinin Sosyo-Demografik Değişkenler Bağlamında İncelenmesi
Yazar:  
Yıl:  
2020
Özet:

İnternet ve sosyal ağların yaygınlaşması ile birlikte e-girişimcilik faaliyetleri tüm dünyada hız kazanmasına rağmen, literatürde sosyal medya paylaşımlarının girişimcilik niyeti ve sosyo-demografik faktörler üzerindeki etkisi yeterince araştırılmamıştır. Fırat, Yıldız ve Demir’in (2017) çalışmasında girişimcilik niyetinin sosyal medyadaki girişimcilik ile ilgili paylaşımlardan yüksek oranda etkilendiği sonucu ortaya çıkmıştır. Çalışmamızın amacı sosyal medyadaki girişimcilikle ilgili paylaşımlar ve girişimcilik niyetinin sosyo-demografik değişkenler bazında farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. Araştırmamız Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören 416 öğrenci üzerinde yüz yüze anket yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın analizi SPSS programı ile bağımsız örneklem T-testi ve varyans analiz yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin girişimcilik niyeti cinsiyete, sosyal medyada girişimci arkadaş çevresine sahip olma durumuna ve girişimcilikle ilgili paylaşımlara rastlama sıklığına göre farklılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Medya Girişimciliği,E-Girişimcilik,Sosyal Medya Paylaşımları,Sosyal Medya ve Girişimcilik İlişkisi,Girişimcilik Niyeti

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler