Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 27
 İndirme 7
Sporcuların Yaralanma Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
2023
Dergi:  
Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Amaç: Araştırmamız Mardin ilinde aktif olan erkek sporcuların yaralanma kaygı düzeylerini farklı değişkenler ile incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metot: Araştırmaya 18-26 yaş aralığından toplam 453 sporcu katılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanması için Rex ve Metzler’in (2016) geliştirdiği, Caz ve vd. (2019) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Spor Yaralanması Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25 programı ile Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H ve Tamhane’s T2 testleri kullanılmıştır. Bulgular: Sporcuların spor yaralanma kaygı düzeyleri değişkenlere göre karşılaştırıldığında yaşa göre ZAK, eğitim durumuna göre HKUK, spor yapma düzeyine göre YKK ile AÇK, sporla ilgilenme yılına göre ZAK ile AÇK, haftalık antrenman sayısına göre YKK, ZAK ile AÇK ve yaşanılan sakatlık süresine göre YKK, AÇK ile YYK alt boyutlarında anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç: Sonuç olarak sporcuların yaş, eğitim durumu, spor yapma düzeyi, sporla ilgilenme yılı, haftalık antrenman yapma sayısı ve yaşanılan sakatlık süresi onların yaralanma kaygılarının bazı alt boyutları üzerinde farklılıklara neden olduğu ve buna bağlı olarak da sporcuların bu tutumlar hakkında antrenörlere bilgi verilmeli, hatta sporcuların bu tutumlarının giderilmesi konusunda antrenörler ile spor psikologların iş birliği içerisinde çalışmasının faydalı olacağını da düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler:

Athletes are injured in anxiety level.
2023
Yazar:  
Özet:

Purpose: Our study was conducted with the aim of studying the levels of injury anxiety of male athletes who are active in the Mardin province with different variables. Materials and Methods: The study included a total of 453 athletes between 18 and 26 years of age. The research was developed by Rex and Metzler (2016) to collect the data of the study, Jazz and so on. (2019) has been used by the "Sports Injury Worry Scale" adapted to Turkey. The obtained data were used by the Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H and Tamhane's T2 tests with the SPSS 25 program. Results: Athletes' sports injuries worries levels are compared by variables; age-by-age ZAK, training status HKUK, sporting level YKK and AÇK, sporting year-by-age ZAK and AÇK, weekly training number YKK, ZAK and AÇK and experienced disability period-by-age YKK, AÇK and YYK have significant differences in the lower dimensions (p<0,05). Result: As a result, we consider that athletes’ age, training status, level of exercise, year of concern for sport, weekly training number and the time of disability they experience are causing differences over some subdimensions of their injuries concerns and therefore athletes should be informed about these attitudes, and even that it would be useful for athletes to work together with athletes and sports psychologists on the elimination of these attitudes.

Anahtar Kelimeler:

0
2023
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi

Alan :   Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 205
Atıf : 678
Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi