Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
16

İNDİRME
15

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
I. DÜNYA SAVAŞI ÇANAKKALE CEPHESINDE ÖĞRETMENLER

2019 - Selçuk UYGUN - https://doi.org/10.33710/sduijes.514159

Özet: Birinci Dünya Savaşında en önemli cephelerden biri olan Çanakkale Cephesi, askeri ve siyasî yönden olduğu kadar eğitim boyutunda da araştırılmaya değerdir. Eğitimin canlı aktörlerinden en önemlisi öğretmendir. Cephede ve cephe gerisinde öğretmenlerin faaliyetleri, eğitim kurumunu doğrudan etkilediği gibi diğer kurumları da etkileme gücüne sahiptir. Bu araştırmada Çanakkale Cephesinde ve cephe gerisinde görev alan öğretmen ve öğretmen adaylarının durumları ve savaşın öğretmen üzerinden eğitim-öğretim kurumuna etkileri ele alınmıştır. Araştırmanın verileri, 1914-1916 yıllarındaki resmî yazışmalara dayalı bazı arşiv belgeleri ve konuyla ilgili yazılı eserlerdir. Bu veriler, betimsel analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularından hareketle genel olarak şu sonuca ulaşılmıştır: Gönüllü veya askere çağrılan öğretmenler,  cephede vatan savunmasında çarpışırken cephe gerisinde birçok okul, öğretmensiz kalmış ve bundan eğitim-öğretim olumsuz etkilenmiştir.

Anahtar Kelime:I. Dünya Savaşı,Çanakkale Cephesi,öğretmen,eğitim

Bu Yayına Atıf Yapanlar