Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 28
İNDİRME 15
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Ki̇şi̇li̇k Özelli̇kleri̇ İle Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Potansi̇yeli̇ Arasindaki̇ İli̇şki̇ni̇n Adapti̇f Ağ Tabanli Bulanik Çikarim Si̇stemi̇ (Anfis) İle Anali̇zi̇
Yazar:  
Yıl:  
2019
Özet:

Son yıllarda ülkelerin ekonomik büyüme ve gelişmesinde rol oynayanönemli unsurlardan biri girişimciliktir. Girişimcilik ile ülkelerin rekabet gücü artmakta, ekonomik ve sosyal sorunlara daha hızlı çözüm bulunabilmektedir. Bu nedenle ülkeler sahip oldukları insan kaynağının girişimcilik potansiyellerini sürekli analiz etmeli ve geliştirmelidirler. Bu çalışmada girişimciliğinönemli belirleyicilerinden biri olan kişilik özellikleri ile girişimcilik potansiyeli arasındaki ilişkiler Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFIS) ile modellenmiştir. ANFIS ile hem girişimcilik potansiyelini etkileyen kişilik özelliklerin belirlenmesi hem de kişilik özelliklere bağlı olarak bir kişinin girişimcilik potansiyelinin tahminlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; başarma ihtiyacı, belirsizlik toleransı ve yenilikçiliğin girişimcilik potansiyelinifazla etkileyen, risk alma, kontrol odağı ve kendine güveninaz etkileyen kişilik özellikler olduğu ve ANFIS’in tahminleme performansının % 90,47 olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Girişimcilik Potansiyeli, ANFIS

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler