Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 28
İndirme 15
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Di̇ndarlik Eği̇li̇mi̇ni̇n Karanlik Üçlü Ki̇şi̇li̇k Özelli̇kleri̇ İle İli̇şki̇si̇
Yazar:  
Yıl:  
2021
Özet:

Bu çalışmanın konusu dindarlık eğiliminin karanlık üçlü (narsist, makyavelist ve psikopatik) kişilik özellikleri ile ilişkisidir. Dindarlık eğilimine göre karanlık üçlü kişilik düzeyinde farklılaşma olup olmadığı temel problemimizi oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Malatya ili Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde ikamet eden ve aktif olarak iş hayatında bulunan yetişkin bireylerden tesadüfi yöntemle belirlenen örneklem grubunun dindarlık eğilimi ortaya konulmuş ve karanlık üçlü kişilik özellikleri ile ilişkisi araştırılmıştır. Araştırmada, Frekans ve Chi-Square testleri kullanılmış olup, verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 16.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Saha araştırması Aralık 2019-Mart 2020’de gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre bağımsız değişkenlerden cinsiyet, medeni durum, öznel dindarlık algısı, aile dindarlık algısı, namaz kılma ve oruç tutma durumu açısından karanlık üçlü seviyesine göre farklılaşma tespit edilmiştir. Örneklemin cinsiyet ve karanlık üçlü kişilik düzeyinde kadınlara nazaran erkekler daha yüksek puanlar almışlardır. Medeni duruma göre örneklemi oluşturan evliler bekarlardan daha düşük düzeyde karanlık üçlü puanlarına sahiptirler. Örneklemin öznel dindarlık algısı, aile dindarlık algısı, namaz kılma ve oruç tutma durumu yükseldikçe karanlık üçlü düzeylerinde düşüş bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Dindarlık Eğilimi,Karanlık Üçlü,Narsist Kişilik,Makyavelist Kişilik,Psikopatik Kişilik

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler