Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
18

İNDİRME
10

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
COVID - 19 PANDEMISININ TOPLUM PSIKOLOJISINE ETKILERI VE EĞITIME YANSIMALARI

2020 - Muhammed AKAT,Kasım KARATAŞ - https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44336

Özet:Pandemiler milyonlarca insanın ölmesine neden olan hem toplumun psikolojik sağlığı üzerinde hem de eğitim süreçlerine olumsuz etkileri olan hastalıklardır. Pandemiler tarih boyunca birçok dönemde görülmüştür. Geçmişte ortaya çıkan Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), şiddetli akut solunum sendromu (SARS) ve İspanyol gribi gibi salgın hastalıklar hem insanların sağlığını tehdit etmiş hem de insanların psikolojisinde olumsuz sonuçlara yol açmıştır. Günümüzde neredeyse dünyadaki tüm insanlar Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bir pandemi olan COVID-19 ile mücadele etmektedirler. COVID-19, diğer pandemiler gibi ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra çok sayıda insanı etkiledi ve birçok insanın ölmesine neden oldu. Hâlihazırda bu etki hala sürmektedir. COVID-19 salgını insanları psikolojik olarak etkiler çünkü yayılımı hala devam etmekte, ölüm oranları her geçen gün artmakta, hayat durmakta ve kontrol süresi tahmin edilememektedir. Tarih boyunca insanlar üzerinde birçok psikolojik soruna neden olan travmatik deneyimler gibi COVID-19’un da her insan üzerinde olumsuz bir psikolojik etkisi olacaktır. COVID-19 ile ilgili gerçekleştirilecek olan bilimsel araştırmalar; sosyal, politik, psikolojik ve ekonomik boyutlarda COVID-19’un yıkıcılığını önlemek için büyük önem taşımaktadır. COVID-19’un kısa ve uzun vadede birçok soruna yol açacağı tahmin edilmektedir. Bu çalışmada COVID-19’un çocuklar, gençler, yaşlılar ve sağlık personeli üzerindeki olası psikolojik etkileri teorik bilgiler ışığında tartışılmıştır. Aynı şekilde COVID-19’un eğitim sürecine ve paydaşlarına olan yansımaları da ele alınmıştır. COVID-19’un olumsuz etkilerini en aza indirmek için bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelime:Pandemi, Pandemi Psikolojisi, COVID-19, Eğitim

Bu Yayına Atıf Yapanlar