Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 24
İNDİRME 21
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Badmi̇nton Sporcularinin Duygusal Zeka Düzeyleri̇ni̇n Bazi Deği̇şkenlere Göre İncelenmesi̇
Yazar:  
Yıl:  
2018
Kurum:  
::F. Hidayet HALİLBEYOĞLU","Aksaray Üniversitesi::: Melih N. SALMAN"]
Özet:

Duygusal zekânın insan hayatı üzerinde çok büyük etkilere sahip olduğu son on yıl içinde yapılan araştırmalarla ortaya konmuş ve insan hayatındaki öneminin fark edilmesi nedeniyle de konu üzerindeki araştırmalar çeşitlendirilmiştir. Bu araştırmalarıın bir bölümünde de duygusal zekânın sporcuların performansı üzerindeki etkisini incelemek üzerine odaklanmıştır. Bu araştırma, kadın ve erkek sporcuların birlikte spor yaptıkları badminton sporunda, sporcuların duygusal zeka düzeylerinin bazı değişkenlere göre farklılık arz edip etmediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın verileri, 2013 Veteranlar Balkan Badminton Şampiyonası, Üniversitelerarası Türkiye Badminton Şampiyonası, 2014 Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası ile illerde düzenlenen badminton müsabakalarından elde edilmiştir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde SPSS programı dahilinde frekans, yüzdelik dağılım için Mann Whitney U test, çoklu gruplar için ise Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.Araştırma sonucunda, yaş, cinsiyet, spor kariyeri, antrenman saati ve sporculuk yaşı değişkenine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. (p>0,05).Ancak ortalamalara bakıldığında da sporcuların duygusal zeka seviyelerinin ortalamanın üstünde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Badminton, duygusal zeka, spor

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler