Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 55
İNDİRME 44
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Psi̇koloji̇k Sermayeni̇n Örgütsel Sessi̇zli̇ğe Etki̇si̇: Üni̇versi̇te İdari̇ Personeli̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştirma
Yazar:  
Yıl:  
2018
Özet:

Bu çalışmanın amacı, psikolojik sermayenin örgütsel sessizliğe etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla çalışma Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversitede çalışan ve farklı kademelerde görev yapan 91 idari personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri Avey, Avolio ve Luthans (2011)’ tarafından geliştirilen ve Oruç (2018) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Psikolojik Sermaye Ölçeği Kısa Formu (PSÖ-12)” ve Van Dyne, Ang ve Botero (2003) tarafından geliştirilen ve Şehitoğlu ve Zehir (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “Örgütsel Sessizlik Ölçeği” ile toplanmıştır. Çalışmada değişkenler arası ilişkiler ve etkiler korelâsyon ve regresyon analizleri ile belirlenirken, değişkenlere ait ölçeklerin doğrulanması esnasında yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre psikolojik sermayenin kabullenici sessizli negatif yönde, savunma amaçlı sessizliği ve örgüt yararına sessizliği pozitif yönde anlamlı bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Psikolojik sermaye, Örgütsel sessizlik, Kabul edilen sessizlik, Savunma amaçlı sessizlik, Örgüt yararına sessizlik

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler