Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 122
İNDİRME 60
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Otizm Spektrum Bozukluğu Belirtilerinin İncelenmesi
Yazar:  
Yıl:  
2019
Özet:

Amaç: Bu çalışma, DEHB’ i olan 6-14 yaş arası çocukların otistik belirtilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Ebeveynlere uygulanan Sosyal Cevaplılık Ölçeği (SCÖ) ile hasta ve kontrol grubuna uygulanan Otizm Spektrum Anketi (OSA) ile otistik belirtiler karşılaştırılmıştır. Ayrıca çocukların değerlendirilmesinde Sosyodemografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Bulgular: DEHB grubunun SCÖ puanı sağlıklı konrtol grubundan daha fazladır. Yapılan analiz sonucunda sırasıyla, sosyal, dil, çekirdek, OA, OA sosyal, dikkati kaydırma, ayrıntıya dikkat etme, iletişim ve hayal gücü alt tiplerinde DEHB grubu sağlık kontrol grubundan daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların OSA toplam puanı ve SCÖ toplam puanı ile dil, ilk kelime ve cümle arasında ilişki olup olmadığı ortaya çıkarmak için yapılan koralasyon sonucunda yaş ilerledikçe OSA puanı azaldığı tespit edilmiştir. Hem klinik örneklemde hem de epidemiyolojik örneklemde DEHB’nin erkeklerde kızlara oranla daha sık görüldüğü saptanmıştır. Sonuç: Yapılan araştırmaların çoğunda DEHB dikkat eksikliği baskın tipin diğer alt tiplere göre daha sık görüldüğü; dikkat eksikliği baskın tipi sırasıyla DEHB kombine tip ve DEHB hiperaktivite-impulsivite baskın tipin izlediği gözlenmiştir. Erkeklerde her 3 alt tipin kızlara oranla daha sık görüldüğü belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Dikkat Eksikliği, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğı, Otizm, Sosyal Cevaplılık.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler