Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 37
İndirme 37
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Lojistik Hizmetlerindeki Gelişimin Kentsel Mekâna Etkisi: İzmir Kemalpaşa Örneği
Yazar:  
Yıl:  
2019
Özet:

Kentsel lojistik sistemleri kent ekonomisinin yanı sıra kentlerin fiziksel, ekonomik ve sosyal çerçevesini de etkileyen önemli faktörler haline gelmiştir. Türkiye’de kavram olarak yeni yer edinmeye başlayan bu sistem üzerine yapılan çalışmalar kentsel sorunlara da çözüm niteliği taşımaktadır. Makalenin amacı, kentsel lojistik hareketliliğin kent-bölge planlaması açısından değerlendirilerek, lojistik hareketlilik ile oluşacak değişimler ve olası problemlerin çözümüne katkıda bulunacak politikaların tartışılmasıdır. Makale, kentsel lojistik kavramının mekâna etkilerini ele alarak kentsel planlamadaki önemini, hükümet programına 2012 yılında giren ve tamamlanma sürecinde olan İzmir-Kemalpaşa Lojistik-Sanayi hizmetleri (İzmir-Kemalpaşa Lojistik Köy) kapsamında inceleyen ilk çalışma niteliğindedir. Makale nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren karma bir metodoloji ile kurgulanmıştır. Kentsel lojistik kavramına yönelik literatür çalışmasının ardından, İzmir-Kemalpaşa Lojistik köy kararının alınması ile oluşan değişime yönelik değerlendirmeler saha araştırmaları, belediye, OSB vb. kurumlar ile tez, makale ve kitap taramalarından elde edilen veriler, plan incelemeleri ve sanayi sektöründeki firmaların lojistik köy için taleplerini belirmeye yönelik anket çalışması çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 75 adet firma ile yüz yüze gerçekleştirilen anketler, SPSS 25 paket programı yardımı ile değerlendirilmiştir. Bu makale ile İzmir-Kemalpaşa Lojistik Köy kararının alınmasının ardından oluşan değişimler aktarılarak, İzmir-Manisa 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, kentsel lojistik kavramının sadece sektörel unsur olarak ele alınmaması gerekliliği, lojistik hareketliliğin mekâna etkilerinin doğru planlanması ve döngüsel yararlılık sağlaması için yapılması gerekenlere yönelik önerilerin tartışılması bakımından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler:

kentsel lojistik, lojistik köy, lojistik ve planlama, sanayi firmaları, değişim.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler