Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
4

GÖRÜNTÜLEME
53

İNDİRME
39

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA VE İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE GENÇLERİN YAŞLI VE YAŞLILIK ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2014 - ,Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER -

Özet:Nüfusun yaşlanması sadece gelişmiş ülkelere özgü bir süreç olmayıp, gelişmekte olan ülkelerde de gerçekleşen bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapı- lan araştırmalar, ülkemizin de yeni bir demografik yapıya geçmekte olduğunu göstermektedir. 2012 yılı itibariyle, tüm nüfus içinde 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı % 7,5’dir. Mevcut demografik eğilimlerin devam edeceği varsayımından hareketle yapılan hesaplamalar, 21. yüzyılın tüm dünyadaki beklentilere paralel olarak Türkiye’de de yaşlı yüzyılı olacağına işaret etmektedir. Yaşlı nüfusun giderek yükselmesi farklı kuşakların bir aradalığını artırırken, aynı zamanda değişen yaş yapısı, kuşaklararası dayanışma ve işbirliğini de gündeme getirmektedir. Gençlerin yaşlı ve yaşlılığa bakış açısı, kuşaklararası dayanışma ve işbirliğinin mahiyetine ve gidişatına dair önemli ipuçları sunabilmektedir. Bu çalışma ile Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) öğrenim gören gençlerin “yaşlı ve yaşlılık algısını” ile bu algının kuşaklararası dayanışma ve işbirliğine ne yönde yansıdığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın yöntemi mevcut durumu tespit etmeye yönelik olduğundan betimsel bir araştırmadır. Bu kapsamda, KTÜ’de öğrenim gören öğrencilerin genel profili, yaşlı ve yaşlılığa ilişkin bakış açılarını ortaya koymak amacıyla bir anket formu uygulanmıştır. Söz konusu anket formunda, gençlerin yaşlı ve yaşlılığı nasıl tanımladıkları, hangi yaş grubunu yaşlı olarak gördükleri, yaşlılık belirtilerinin neler olduğu, yaşlılığın olumlu-olumsuz yanları, yaşlılarla olan ilişkileri – iletişim sıklığı, iletişim şekli, birlikte neler yaptıkları- aile de yaşlının konumu vs. hakkında görüşleri alınmış- tr. Bunun için KTÜ’de öğrenim görmekte olan öğrenciler arasında 381 öğrenci ile yüz yüze görüşülerek anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonucunda genç- lerin yaşlılığa yönelik bakış açılarında olumsuz unsurlar tespit edilse de, kuşaklararası dayanışma ve işbirliğinin halen güçlü ve önemli olduğu, sürdürüldüğü sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelime:Yaşlı, Yaşlılık, Kuşaklararası Dayanışma ve İşbirliği

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.