Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 2
Görüntüleme 110
İndirme 51
Sesli Dinleme 1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Ki̇şi̇li̇k Özelli̇kleri̇ ve Sosyal Sorumluluk Bi̇li̇nci̇ni̇n Sosyal Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Özelli̇kleri̇ne Etki̇leri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştirma
Yazar:  
Yıl:  
2019
Özet:

Son yıllarda küreselleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişimler ve yoğun rekabetin meydana getirdiği ekonomik ve sosyal problemlerin giderek daha karmaşık hale gelmesi ile birlikte sosyal girişimcilik yaklaşımı hem akademik araştırma alanı hem de aktif bir uygulama alanı olarak büyük önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı kişilik özellikleri ve sosyal sorumluluk bilincinin bir bireyin sosyal girişimci olma niyetini belirleyen sosyal girişimcilik özellikleri üzerinde etkilerini incelemektir. Bu temel amaç doğrultusunda nitel bir araştırma tasarlanmış ve Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yanı sıra Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören 692 öğrenci üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler, faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizleri gibi istatistiksel tekniklerle incelenmiştir. Elde edilen bulgular kişiliğin dışadönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal dengelilik ve gelişime açıklık özellikleri/boyutları ile sosyal sorumluluk bilincinin bireysel sorumluluk ve sosyal sorumluluk özellikleri/boyutlarının sosyal girişimcilik özellikleri/boyutlarının üzerinde anlamlı etkilerinin olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler:

girişimcilik, sosyal girişimcilik, kişilik özellikleri, sosyal sorumluluk

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler