Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
39

İNDİRME
33

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN YAŞLILIK VE YAŞLI YETİŞKİNLER

2018 - Ali Fuat ERSOY, Gülay GÜNAY, Ayfer AYDINER BOYLU - https://doi.org/10.16992/ASOS.14446

Özet:Gelişmiş ve gelişmekte olan diğer toplumlar gibi, toplumumuzda da yaşlı birey sayısı giderek artmaktadır. Bununla birlikte ne insanları daha uzun bir yaşam için hazırlanmaya teşvik ediyoruz, ne de evlerde, okullarda ya da toplumda çocukları yaşlanma süreci hakkında eğitiyoruz. Günümüz yaşamındaki hızlı değişimler çocuklar ve yaşlı yetişkinler arasında daha çok ayrımcılığa ve daha az etkileşime neden olmaktadır. Bu nedenle çocuklar sınırlı etkileşimlerden dolayı yaşlı kuşaklar hakkında yanlış anlamalar ve stereotipler geliştirebilmektedirler. Bu çalışmada çocukların yaşlı yetişkinler ve yaşlılık sürecine bakış açılarını belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemine Karabük’ün Safranbolu ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren ilkokullarda eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bu kapsamda 246 ilkokul öğrencisi gönüllü olarak çalışmaya katılmış ve anket formunu doldurmuştur. Elde edilen sonuçlara göre çalışmaya katılan ilkokul öğrencilerinin yarıdan fazlası yaşlılığı; belirli bir yaşa gelmiş ya da belirli bir yaşı geçmiş kişiler olarak tanımlamışlardır. Öğrencilerin %67.5’i “Günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmelerini kolaylaştırmak için yaşlılara yardım etmek” gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin “yaşlandığınızda siz ne yapmak istiyorsunuz sorusuna “huzurlu, sakin bir hayat sürerek, dinlenmek istiyorum” şeklinde cevap verenlerin oranı yüksektir (%24.5). Bulgulara göre ilkokul öğrencilerinin %41.9’u yaşlılığı “kötü” olarak algılarken, %49.2’si yaşlıların “mutlu” olduklarını düşünmektedir. Çocuklar yaşlılarla birlikte olduklarında hem gezmekten (%28.0) hem de sohbet etmekten (%28.0) hoşlandıklarını belirtmişlerdir. Elde edilen bu sonuçlara göre çocukların yaşlı yetişkinlere ilişkin tutumları ve bakış açıları yaşamın ilk yıllarında aile, okul ve toplum aracılığı ile geliştirilebilir.

Anahtar Kelime:çocuk, çocukların yaşlılığa bakış açısı, yaşlı yetişkin, ilkokul çocukları, çocuk ve yaşlı

Bu Yayına Atıf Yapanlar