Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 214
İNDİRME 70
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Di̇kkat Eksi̇kli̇ği̇ Hi̇perakti̇vi̇te Bozukluğu Olan Çocuklarda Odyoloji̇k Değerlendi̇rme
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Yıl:  
2017
Özet:

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), dikkat eksikliği ve aşırı ha-reketlilik gibi temel özelliklerle ortaya çıkar. İşitme kaybı da dikkat problemle-rine yol açabilir. Ancak, DEHB tanısı almış çocukların işitme işlevlerini detay-lı bir şekilde incelemiş araştırmalar mevcut değildir. Bu çalışmanın amacı DEHB tanısı almış çocukların işitme özelliklerini incelemektir. Veriler, Con-ners’ Ana Baba Derecelendirme Ölçeği–Kısa Form (CADÖ–48), Conners’ Öğ-retmen Derecelendirme Ölçeği–Kısa Form (CÖDÖ–28), Çocuk ve Ergenlerde Davranım Bozuklukları için DSM-IV’e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Öl-çeği (ÇEDBÖ) ve timpanometrik ve odyometrik işitsel değerlendirmeler vası-tasıyla toplanmıştır. Psikiyatri uzmanı tarafından yapılan görüşme sonucunda DEHB tanısı almış 6-18 yaş aralığındaki 33 hasta bu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 6 hastanın (%18) çok hafif/hafif derecede sağ kulağında işitme kaybı olduğu, 8 hastanın (%24) çok hafif/hafif derecede sol kulağında işitme kaybı olduğu ve 9 hastanın (%28) her iki kulakta da kulak zarı ve orta kulak da sorun olabileceğini düşündüren tip As timpanograma sahip olduğu görülmüştür. Böylelikle DEHB tanısı konulurken hastalara işitme değerlendir-melerinin yapılması gereklidir.

Anahtar Kelimeler:

Psikolojik Değerlendirme, Odyolojik Değerlendirme, Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler