Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 55
 İndirme 32
Erken Evli̇li̇kleri̇ (çocuk Evli̇li̇kler) Yeni̇den Düşünmek: Erken Evli̇li̇kleri̇n Kavramlaştirilmasina Yöneli̇k Ni̇tel Bi̇r Araştirma
2016
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada çocuk yaşlarda evlenen kadınların erken evlilik öncesi yaşamsal deneyimlerinden hareketle çocuk evliliklerin (erken evlilikler) kuruluş biçimleri açısından farklılıkları ve benzerlikleri anlaşılmaya çalışılmaktadır. Erken evlenen kadınlar ve kararalıcılar (babalar) ile yüz yüze derinlemesine yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilerek erken evlilik öncesi karar verme aşamasındaki gömülü bilgiler keşfedilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle araştırma nitel desende oluşturulmuş ve yürütülmüştür. Araştırmada, çocuk evliliklere nasıl karar verildiğine yönelik farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koyan yeni bir sınıflandırma keşfedilmiştir. Bu sınıflandırma; ‘İsteğe Bağlı Olmayan Erken Evlilikler’ ve ‘İsteğe Bağlı Olan Erken Evlilikler’ olmak üzere iki ana başlık altında toplanmıştır. İsteğe bağlı olan erken evlilikler, genellikle erken evlenen kadınların isteği doğrultusunda gerçekleşen evliliklerdir. Bu gruptaki kadınların erken evlilikleri bir kurtuluş ya da kaçış olarak gördükleri anlaşılmıştır. Araştırmada isteğe bağlı olmayan erken evlilikler ise kadınların isteği dışında baba ya da ailenin diğer üyelerinin etkisiyle zorla ya da ikna yolu ile kurulan evlilikler olarak kavramlaştırılmıştır. Araştırmada erken evliliklerin kuruluş biçimlerinin birbirinden farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla erken evlilikler ile mücadelede erken evlilik türlerine özgü farklı müdahale yöntemlerinin geliştirilmesinin gerekliliği keşfedilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler