Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 5
Görüntüleme 105
İndirme 54
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Sağlik Kurumu Çalişanlarinin Örgütsel Adalet Algilarinin Örgütsel Si̇ni̇zm Tutumlarina Etki̇si̇
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Yıl:  
2016
Özet:

Çalışmada sağlık kurumlarında çalışan personelin örgütsel adalet algılamalarının örgütsel sinizm tutumlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Niehoff ve Moorman tarafından geliştirilen örgütsel adalet ve Brandes tarafından geliştirilen örgütsel sinizm ölçekleri kullanılmıştır. Çalışma, Aralık 2014- Mart 2015 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı iki hastane çalışanlarına (n:350) yapılmıştır. Çalışmada örneklem seçilmemiş, çalışmaya katılım %80,28 (n:281)’dir. Çalışmanın Cronbach’s Alpha güvenilirlik katsayıları; genel örgütsel adalet 0,884, dağıtımsal adalet 0,897, prosedürel adalet 0,768, etkileşimsel adalet 0,839, genel örgütsel sinizm 0,862, davranışsal boyut 0,838, bilişsel boyut 0,796, duyuşsal boyut 0,779’dur. Sonuçta, çalışanların örgütsel adalet ile örgütsel sinizm algılamaları arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Sağlık, Örgütsel adalet, Örgütsel sinizm

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler