Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
1

GÖRÜNTÜLEME
42

İNDİRME
40

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 100. YILINDA ÖNE ÇIKAN DEĞERLER: ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

2016 - Aydan USTAOĞLU ÇELİK, Mehmet Ali ÇAKMAK - https://doi.org/10.16992/ASOS.1166

Özet:Bu çalışmada, ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin Çanakkale Zaferi’nin 100. yılında hislerini açıkladıkları kompozisyonlarda öne çıkarttıkları/sezdirdikleri değer unsurlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 54 öğrenciden oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrenci kompozisyonlarından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma sonucunda; öğrenci kompozisyonlarında 14 farklı değeri [vatanseverlik (f=27), duyarlılık (f=21), sevgi (f=19), sorumluluk (f=18), bağımsızlık/özgürlük (f=11), aile birliğine verilen önem (f=7), saygı (f=7), yardımseverlik (f=6), dayanışma (f=3), bilimsellik (f=2), çalışkanlık (f=2), hoşgörü (f=2) ve dürüstlük (f=1)] içeren 132 değer unsuru belirlenmiştir. Bu bulgulardan hareketle; öğrenci kompozisyonlarında yer alan değerlerin, Sosyal bilgiler öğretim programında kazandırılması istenilen birtakım değ

Anahtar Kelime:Çanakkale Zaferi, Sosyal Bilgiler, Değer

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.