Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 58
İndirme 24
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Atalet ve Örgütsel Deği̇şi̇m Yöneti̇mi̇ İli̇şki̇si̇: Eği̇ti̇m Kurumlarinda Bi̇r Uygulama
Dergi:  
Asos Journal
Yazar:  
Yıl:  
2015
Özet:

Bu araştırmanın amacı; eğitim kurumlarında atalet ve örgütsel değişim yönetimi ilişkisinin ele alınarak incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, “örgütsel atalet” ve “örgütsel değişim yönetimi” Ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Türkiye’de yer alan Erzincan ili Kemah ilçesinde görevli öğretmenlerden oluşturulmuş ve 103 kişidir. araştırma sonucunda, orta düzeyde atalet seviyesinin olduğu ve atalet seviyesinin bazı değişkenlere göre farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. Bayan öğretmenlerin, 41-50 yaş grubundaki öğretmenlerin, evli öğretmenlerin, lise kademesinde görev yapan ve özel okullarda çalışan öğretmenlerin diğer alt gruplar nezdinde daha fazla atalet yaşadıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin örgütsel değişim yönetimi düzeyleri incelendiğinde, düşük seviyede değişim yönetimi algılarının olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda, ataletin değişimi negatif yönde etkilediği ve değişim yönetimine karşı da bir dire

Anahtar Kelimeler:

Atalet, Değişim, Örgütsel Değişim Yönetimi, Değişim Direnci

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler