Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
1

GÖRÜNTÜLEME
71

İNDİRME
36

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
AİLE KATILIMI BOYUTU ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ OKULÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ 5-6 YAŞ ÇOCUKLARIN İLKOKULA HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

2015 - Pınar Bağçeli KAHRAMAN, Handan Asûde BAŞAL - https://doi.org/10.16992/ASOS.632

Özet:Bu araştırmanın amacı; “Aile Katılımı Boyutu Zenginleştirilmiş Eğitim Programı”nın çocukların ilkokula hazırbulunuşluklarına etkisini saptamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Bursa ilinde iki farklı resmi anaokulunda okul öncesi eğitim almakta olan 26’sı deney, 31’i kontrol grubunda toplam 57 çocuk ve ebeveynleri oluşturmuştur. Çocuklara öntest ve sontest olarak “Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testi” uygulanmıştır. Deney grubuna alınan çocukların ebeveynleri ile birlikte “Aile Katılımı Boyutu Zenginleştirilmiş Okulöncesi Eğitim Programı” eğitim-öğretim yılı süresince uygulanmıştır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deneysel işlemin etkili olup olmadığına belirlemek için Kovaryans Analizi (ANCOVA) uygulanmıştır. Aile Katılım Boyutu Zenginleştirilmiş Okul Öncesi Eğitim Programı’na katılan çocukların katılmayan çocuklara göre ilkokula daha fazla hazır olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelime:Aile katılımı, ilkokula hazırbulunuşluk, okul öncesi eğitim

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.