Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
1

GÖRÜNTÜLEME
106

İNDİRME
73

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (EKSEN YAYINCILIK)

2018 - Nihat KAVAN, Erhan AKIN - https://doi.org/10.9761/JASSS7944

Özet:Yapılan bu çalışma ile toplumun istendik yönde bireyler yetiştirmede başvurduğu değer eğitimi çalışmalarından olan ders kitapları bağlamından hareketle Eksen yayıncılık tarafından hazırlanan 6. sınıf Türkçe Ders Kitabında yer alan 24 okuma metni, 8 dinleme, 8 serbest okuma metni olmak üzere ders kitabında yer alan 40 metin değerler eğitimi açısından incelenerek, metinlerde yer alan değerler nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelenmesi tekniği kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 18. Milli Eğitim Şurası’nda kabul edilen Değerler Eğitimi Yönergesi’nde ön plana çıkan değerler dikkate alınarak çalışma verileri toplanmış ve elde edilen veriler içerik analizi yolu ile analiz edilmiştir. İncelenen metinler tablolaştırılıp tespit edilen değerler grafik üzerinden sunulup analiz edilmiştir. Analiz sonucunda tespit edilen değerler temalar bağlamında incelendiğinde değerlerin temalara dengeli bir şekilde dağıldığı fakat değer sayısının metinlere eşit bir şekilde dağılmadığı görülmektedir. Ders kitabında sevgi, sorumluluk ve vatanseverlik değerleri ile şiir, makale ve hikâye türlerinin ağırlıkta oldukları fakat en fazla değerin şiir türlerinde yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda genel anlamda elde edilen diğer bir sonuç ise değerler eğitimi açısından bakıldığında ders kitabının 14 farklı metin türü ve 35 farklı değer barındırması açısından zengin olduğu, değerleri aktarmada başarılı ve yeterli olduğudur. Çalışma sonucunda alanla ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelime:Ders Kitabı, Tema, Değerler Eğitimi

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.