Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 11
Görüntüleme 48
İndirme 20
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Gi̇ri̇şi̇mci̇ Ki̇şi̇li̇k Özeli̇kleri̇ İle Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Beceri̇leri̇ Arasindaki̇ İli̇şki̇ni̇n Potansi̇yel Gi̇ri̇şi̇mci̇ Adaylari Üzeri̇nden İncelenmesi̇
Yazar:  
Yıl:  
2015
Özet:

Yapılan bu çalışmanın amacı, girişimci kişilik özellikleri ile girişimcilik becerileri arasındaki ilişkiyi potansiyel girişimciler üzerinden belirlemektir. Bu maksatla, Sivas ilinde halk eğitim merkezindeki meslek edindirme kurslarına katılan kursiyerlerden (n=202) anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Yapılan analizler (Faktör analizi, Mann-Whitney ve Kruskal-Wallis Test, Spearmen Sıra Korelâsyonu) neticesinde; girişimci kişilik özelliği ile kişisel girişimcilik becerileri arasında orta seviyede anlamlı (0,464), yönetsel beceriler arasında orta seviyede anlamı (0,462) ve teknik beceriler arasında ise orta seviyede anlamlı ilişki (0,462) olduğu belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların demografik özellikleri (cinsiyet, eğitim, işletme sahipliği, bulunulan pozisyon, kendi işini kurma düşüncesi) ile değişkenler arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular literatürdeki çalışmalarla karşılaştırılarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Girişimcilik, Girişimci Kişilik Özellikleri, Girişimcilik Becerileri, Sivas, Meslek Edindirme Kursu

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler