Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 71
İndirme 48
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Eği̇ti̇m Müfetti̇şleri̇ni̇n Eği̇ti̇m Müfetti̇şleri̇ Başkanliklari Yönetmeli̇ği̇ Kapsaminda Yer Deği̇şti̇rme Hususunda Yapilan Deği̇şi̇kli̇klere İli̇şki̇n Görüşleri̇
Yazar:  
Yıl:  
2013
Özet:

24.06.2011 tarih ve 27974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği" ile eğitim müfettişleri için yer değiştirme hususunda değişiklik yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, eğitim müfettişlerinin "24/06/2011 tarih ve 27974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği" ile yer değiştirme hususunda yapılan değişiklik hakkında uygulayıcılara, rotasyon uygulamasından etkilenen paydaşlara, araştırmacılara öneriler sunmak için eğitim müfettişlerinin görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel veri toplama tekniği kullanılan ve olgu bilim deseninde yürütülen bu araştırmanın çalışma grubunu İzmir'de görevli 10 eğitim müfettişi oluşturmaktadır. Araştırmada yapı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmelerde katılımcılara yer değiştirme yönetmeliğinin amacına, ortaya çıkardığı sonuçlara ve bu uygulamanın geliştirebilir yönlerine ilişkin önerilerini kapsayan sorular sorulmuştur. Çalışmanın sonucunda eğitim müfettişlerinin 8 yıllık rotasyon uygulamasının olumlu ve olumsuz olmak üzere bireysel ve mesleki sonuçlar doğurduğuna, siyasi amaçlar gütmekle birlikte iletişim ve emeklilik konularında da çeşitli amaçlar için uygulamanın yapıldığına ilişkin görüşleri ortaya konmuştur. Eğitim müfettişleri uygulamanın bu haliyle sorunlar taşıdığını belirtmişler ancak geliştirilmesine yönelik ücret, karara katılım, sendikalar, bölgesel teftiş, yönetmeliğin uygulanma biçimine ilişkin konularda öneriler sunmuşlardır. Araştırma sonucunda müfettişleri ilgilendirilen kararlar verilirken, müfettişlerin, müfettiş dernek ve sendikalarının görüşleri dikkate alınması gerektiği, yapılan değişikliklerin geçmişe doğru yürütülmemesi, Müfettişlere yeni görev yerlerinde oryantasyon hizmeti verilebileceği gibi öneriler sunulmuştur. <

Anahtar Kelimeler:

Teftiş, Eğitim Müfettişi, Yer Değiştirme, Rotasyon

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler