Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
1

GÖRÜNTÜLEME
120

İNDİRME
60

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
HAYAT BILGISI DERSI 1. SINIF ÖĞRETIM PROGRAMINDAKI KAZANIMLARIN DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESI

2018 - Munise DURAN, Esra SOLAK - https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13873

Özet:Tüm toplumların kendine has ve evrensel değerleri vardır. İnsanın gelişimsel olarak görevlerinden biri de toplumla uyum içinde yaşamaktır. Bu nedenle insanoğlu içinde yaşadığı toplumun örf adet gelenek ve göreneklerini benimseyerek uygun davranışlar sergilemek için çaba sarf eder. Eğitimin görevlerinden biri ise var olan değerleri kuşaktan kuşağa aktararak varlığını korumaktır. Bu çalışmada; 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilkokul kademesi 1. sınıflarda uygulamaya konulan Hayat Bilgisi dersi öğretim programında yer alan kazanımlardan hangilerinin öğretim programlarında belirtilen kök değerlerden hangileri ile ilişkili olduğu incelenmiştir. Bu amaçla araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır1. İlköğretim birinci sınıf hayat bilgisi dersi öğretim programı ünitelerinde yer alan kazanımlar Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında yer alan kök değerlerden hangileri ile ilişkilidir? Programda belirtilen kök değerlerden en çok hangileri vurgulanmıştır? Değerler hangi ünitelerde yoğunlaşmıştır? Araştırmanın modeli nitel araştırma geleneği içinde yer alan bir durum çalışmasıdır. Araştırmadan elde edilen veriler doküman analizi yöntemiyle yapılmıştır. Çalışma, “2018 Hayat Bilgisi dersi Öğretim Programında (İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıflar)” belirlenen kök değerler olan “ adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik” değerleri ile 1. sınıf Hayat Bilgisi dersi Öğretim Programındaki kazanımlar ile sınırlandırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre ise şu sonuçlara ulaşılmıştır. Programda en çok vurgulanan değer sorumluk değeri olurken en az vurgulanan değerlerin adalet, dostluk, hoşgörü, tasarruf ve bilinçli tüketici değerleri olmuştur. Ayrıca; en fazla değerin yer aldığı ünite “Okulumuzda Hayat” ünitesi olurken en az değerin yer aldığı ünite ise “Sağlıklı Hayat” ünitesi olmuştur.

Anahtar Kelime:hayat bilgisi dersi öğretim programı, kazanımlar, değerler

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.