Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 12
 Görüntüleme 601
 İndirme 106
 Sesli Dinleme 3
Kişilik Bozuklukları ve Savunma Mekanizmaları
2018
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada, savunma mekanizmaları grupları (immatür, nevrotik ve matür) ve bu gruplardaki spesifik savunmalar ile DSM 5’te yer alan kişilik bozuklukları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmamızda a) hangi savunma mekanizmalarıyla hangi kişilik bozuklukları arasında ne düzeyde ve ne yönde bir ilişkinin olduğu ve b) hangi savunma mekanizmalarının hangi kişilik bozukluklarını ne düzeyde yordadıkları sorularına cevap aranmıştır. Araştırma 136'sı (%56) kadın, 106'sı (%44) erkek olmak üzere toplam 242 kişilik bir toplum örnekleminde yürütülmüştür. Katılımcıların yaş aralığı 18-64'tür. Örneklemin yaş ortalaması 35.57 (ss=10,29)’dir. Katılımcılara demografik bilgi formu, Coolidge Eksen II Envanteri Plus Türkçe Formu (CATI+TR) ve Savunma Biçimleri Testi (40 Maddelik Form) (SBT-40) uygulanmıştır. Savunma mekanizması grupları ve bu gruplardaki spesifik savunma mekanizmalarıyla kişilik bozuklukları arasındaki ilişkilerin yönlerini ve seviyelerini tespit etmeye yönelik yaptığımız korelasyon analizleri sonucunda Şizoid KB dışında tüm KB’lerin immatür savunma mekanizması grubuyla diğer savunma mekanizması gruplarından (nevrotik ve matür) farklı olarak anlamlı derecede ve pozitif yönde ilişkili olduğu saptanmıştır. Elde edilen bu sonuçlara göre, KB’lerle özellikle immatür savunma mekanizmaları arasında farklı kombinasyonlarda ilişkilerin söz konusu olduğu görülmüştür. Regresyon analizi bulguları sonuçlarına göre ise farklı ve/veya benzer savunma mekanizmalarının belli kişilik bozukluklarını yüksek oranda yordadığı saptanmıştır. Dolayısıyla her bir kişilik bozukluğuna özgü savunma mekanizmaları profili oluşturulabileceği görülmüştür. Bu çalışmanın sonuçları, kişilik bozukluklarının etiyolojisinde, değerlendirilmesinde ve tedavisinde savunma mekanizmalarının göz önünde bulundurulması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Turkish Studies

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 11.498
Atıf : 44.664
2022 Impact/Etki : 1.398
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
6/509

Hukuk Temel Alanı
Q1
1/57

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q1
5/232

Filoloji Temel Alanı
Q1
2/86

Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q1
2/92

İlahiyat Temel Alanı
Q1
2/102

Spor Bilimleri Temel Alanı
Q1
1/39

Turkish Studies