Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 214
 İndirme 60
Özbekçe Hâl Eklerinin Fiillere Bağlanma Durumları
2018
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Özet:

Bu makalede Özbekçedeki hâl eklerinin fiillere bağlanma durumu incelenmiştir. Fiile bağlanacak hâl eklerinin hangi şartlara/özelliklere göre fiillere bağlandığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Hâl ekleri isim ve fiiller arasında her türlü işlekliği sağladığı için diğer çekim eklerinden farklı bir konumu vardır. Hâl ekleri isimler ile isim soylu kelimelerin; isimler ile fillerin çok değişik görev ve fonksiyonlarla ilişkiye girmesini sağlayan çok önemli bir gramer kategorisidir. İsim ve fiil arasında teklik-çokluk, iyelik, şahıs, zaman vb. açılardan bir uyum gerekir. Yoksa iki unsur arasındaki ilişki eksik veya belirsiz olur. Bir başka deyişle, fiile bağlanacak unsurun bazı şartları haiz ve bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Hâl kategorisi bakımından fiillerin kendine bağlanacak isimlerden zorunlu olarak talep ettiği bu şart ve özellikleri biz “istem” diye adlandıracağız. Hâl ekleri fonksiyon olarak ismi isme, ismi edata da bağlayabilir; ama biz konumuz gereği ismi fiile bağlayan hâl ekleri üzerinde duracağız. Daha açık bir ifadeyle Özbek Türkçesinde fiillerin kendine bağlanacak isimden hangi hâl ekini talep ettiğini ortaya koyarak bunları başlıklar halinde tasnif edeceğiz. Özbek Türkçesi gramerinde, hâl ekleri yalın hâl, ilgi hâli, yükleme hâli, yönelme hâli, bulunma hâli, çıkma hâli, vasıta hâli, eşitlik-benzerlik hâli, yön gösterme hâli, sınırlama hâli olmak üzere on başlık altında incelemiştir. Zikredilen hâl kategorileri on tane olmakla birlikte ilgi hâli kategorisi sadece isimler arası münasebet kurduğu için çalışmamıza dâhil edilmemiştir. Çalışmamızda ayrıca yalın hâl tabiri de kullanılmamıştır. Hâl eki almış fiiller, çalışmamızda “istemli” şeklinde tanımlanırken; hâl eki almamış olanlar “istemsiz” biçiminde tanımlanacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Turkish Studies

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 11.913
Atıf : 44.934
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini