Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
1

GÖRÜNTÜLEME
64

İNDİRME
43

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
BIR GRUP SAĞLIK ÇALIŞANININ BAKIŞ AÇISIYLA GÖÇMEN SORUNU: NITEL BIR ÇALIŞMA

2017 - Sema KOÇAN, Nuray DEMİRCİ GÜNGÖRDÜ, Ayşegül DEMİR, Çağatay ÜSTÜN - https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.12550

Özet:Türkiye bulunduğu coğrafi konum ve son dönemde gelişen bazı sosyal olaylar neticesinde fazla sayıda göçmen almıştır. Bunun sonucunda Türk vatandaşları ile yeni gelen göçmenler arasında birçok problem ortaya çıkmıştır. Yaşanılan problemlerin önemli bir kısmı sağlık alanında meydana gelmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; bir grup sağlık çalışanının bakış açısıyla göçmenlerin ve sağlık çalışanlarının karşılaştıkları sorunları saptamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu ülkemizin kuzey batısında bulunan bir devlet hastanesinin acil servisinde ve 112 acil merkezde görev yapan 2 hekim, 2 hemşire ve 3 acil tıp teknisyeni (ATT) olmak üzere toplam 7 sağlık çalışanı oluşturdu. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgu bilim) deseni kullanılarak yapıldı. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak, veriler ses kayıt cihazı ile kayıt edildi. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edildi. Araştırmanın sonucunda “Sağlık çalışanlarının karşılaştıkları sorunlar” ve “Göçmenlerin karşılaştıkları sorunlar” olmak üzere iki ana tema oluşturuldu. “Sağlık çalışanlarının karşılaştıkları sorunlar” ana temasının altında iletişim eksikliği, iş yükünün artması, bilgilendirilmiş onam alınamama, mahremiyet ihlali, empati kuramama, tanı ve tedavi sürecini etkili yürütememe, sosyal ve ekonomik açıdan göçmenlere karşı kendilerini sorumlu hissetme alt temalarına yer verildi. “Göçmenlerin karşılaştıkları sorunlar” ana temasının altında ise sağlık çalışanlarına karşı duyulan güven eksikliği, sağlık çalışanlarından korkma, sağlık güvencesinin olmaması, iletişim kuramama ve buna bağlı olarak bilgilendirilmiş onam verememe, mahremiyetini kontrol edememe alt temaları oluşturuldu. Toplanan verilerden, ülkemizde göçmen hasta olmanın ve göçmen hastanın sağlık bakım uygulamalarına katılmanın hem göçmenler hem de sağlık çalışanları açısından önemli bir biyopsikososyal ve kültürel sorun olduğu sonucuna ulaşıldı. Bu sorunun temelinde bulunan en önemli etkenin ise, iletişim engeli olduğu saptandı. Konunun geniş popülasyonlu çalışmalar ile daha detaylı değerlendirilmesi ve probleme yönelik yeni çözümlerin oluşturulması önerilebilir.

Anahtar Kelime:Sağlık çalışanı, göçmen sorunu, nitel araştırma

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.